Placówki dla dzieci, młodzieży i rodzin w Wałbrzychu oraz okolicach:

1. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) w Wałbrzychu

 • gdzie? ul. Matejki 7, Wałbrzych (koło Placu Solidarności / kiedyś: Placu na Rozdrożu), tel./fax 74 842-22-43, 74 842-52-63
 • dla kogo? dzieci i ich rodziców/opiekunów od 0 do ukończenia szkoły; dziecko musi chodzić do przedszkola lub szkoły na terenie miasta Wałbrzycha; chyba, że jeszcze nie chodzi do żadnej placówki, wówczas wystarczy, że mieszka na terenie Wałbrzycha
 • pracownicy? psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
 • jak się dostać? wypełnić samemu druk zgłoszenia – dostępny w sekretariacie, na stronach poradni lub w szkole (wychowawcy, pedagodzy)
 • www? http://www.ppp.edu.pl/
 • dodatkowe: przy poradni działa zespół orzekający wydający orzeczenia obowiązujące w systemie oświaty, np. kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, opinia o WWR (Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju)
 • pomoc świadczona jest bezpłatnie; nie jest wymagane skierowanie od lekarza, nie trzeba zgłaszać się przez szkołę, można samemu

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Wałbrzychu

 • gdzie? ul. Kilińskiego 1 (ogólny BOK), ul. Limanowskiego 9 (BOK świadczeń rodzinnych; tutaj także mieści się Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),
 • dla kogo? wszystkich zainteresowanych, w tym dzieci i rodzina, bezrobotni, niepełnosprawni, osoby doznające przemocy w rodzinie (powiat grodzki Wałbrzych)
 • pracownicy? psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, pedagog
 • jak się dostać? odwiedzić placówkę, sprawdzić na stronach internetowych kto, kiedy przyjmuje
 • www? http://www.mops.walbrzych.pl/

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu (wchodząca w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu)

 • gdzie? Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, Nowa Kolonia 9,  52-320 Walim, NIP 8862978133, tel. 74-84-57-513
 • ALE miejsce wykonywania zadań: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24 ,  tel. 74 84 60 563, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
 • dla kogo? dzieci i ich rodziców/opiekunów od 0 do ukończenia szkoły; tylko dla przedszkolaków i uczniów powiatu ziemskiego, czyli: Szczawno-Zdrój, Mieroszów, Boguszów-Gorce, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Walim
 • pracownicy? psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
 • jak się dostać? druk w sekretariacie poradni oraz na stronach www; pomoc jest bezpłatna, nie potrzebne jest skierowanie od lekarza czy szkoły
 • dodatkowe: przy poradni działa zespół orzekający na potrzeby systemu oświaty – kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, opinie o WWR
 • www? http://pppp.walbrzych.pl

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu

 • gdzie? ul. Limanowskiego 9 (koło zakładów Porcelany, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1)
 • dla kogo? wszystkich zainteresowanych, w tym dzieci i rodzina, bezrobotni, niepełnosprawni, osoby doznające przemocy w rodzinie (powiat Wałbrzyski);
 • pracownicy? psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, pedagog
 • jak się dostać? odwiedzić placówkę, sprawdzić na stronach internetowych kto, kiedy przyjmuje
 • www? http://www.pcpr.walbrzych.pl/

5. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Wałbrzychu

 • gdzie? ul. Prymasa Wyszyńskiego 18; w budynku parafialnym parafii NPN Maryi Panny, wejście jak do kancelarii parafialnej
 • dla kogo? wszystkich zainteresowanych
 • pracownicy? doradca rodzinny – kiedyś przyjmował także psycholog i prawnik
 • jak się dostać? różni specjaliści przyjmują w różne dni, zazwyczaj między 16 a 18; najlepiej pójść, zadzwonić, sprawdzić
 • www? brak

6. Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
oraz Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
obie przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 • gdzie? ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych, budynek Poradni Zdrowia Psychicznego, zaraz przy szlabanie
 • dla kogo? dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych i uzależnionych oraz ich rodziców / opiekunów
 • pracownicy? psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci uzależnień, inni
 • jak się dostać? usługi w ramach kontraktu z NFZ, zapisy pod numerem telefonu 74-64-89-878
 • www? http://www.zdrowie.walbrzych.pl/poradnia-leczenia-uzaleznien-dla-dzieci-i-mlodziezy

7. pozostałe … za jakiś czas 🙂

Jeśli ktoś prowadzi praktykę jako psycholog, terapeuta, pedagog specjalny, logopeda lub psychiatra, neurolog – istnieje możliwość dopisania do listy – proszę o kontakt.

Obecnie nie przyjmuje prywatnie.